Vattumannen, Aquarius

Vattumannen, eller Aquarius på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är progressivitet, oberoende och humanism. Svagheter är lynnighet, kompromisslös och tendens till att vara reserverad. När vattumannen mår som bäst är det en energisk, nyfiken och kvicktänkt person som vill bidra till en bättre värld. 

Planet: Uranus

Symbol: Vattenbärare

Ängel: Cassiel

Färg: Blå

Växt: Orkidé, peppar

Metall: Aluminium

Kristall: Akvamarin

Tarotkort: Stjärnan

Motto: Jag vet!

Nyckelord: Allvar

Element: Luft

Turdag: Onsdag

Kvalitet: Fast

Polaritet: Positiv

Positiva drag: Fredsälskare, lojal, uppfinningsrik

Negativa drag: Excentrisk, trotsig

Känsligaste kroppsdel: Fotlederna och blodådrorna. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 21-29 januari)

Människor med solen i denna del av vattumannen har en törst efter kunskap. De vill förstå på djupet - de utforskar, tänker, resonerar.

De som har solen i denna del av vattumannen känner ansvar för det mesta omkring sig och kan inte ta någonting lättvindigt. De spänner sin blick i allt som dyker upp, dröjer länge med att fatta beslut eller gå vidare. Det som en gång väckt deras intresse, släpper de sedan aldrig helt.

Den kardinala vattumannen har höga ideal och ger nästan upp sig själv i en gemenskap, inte för att de har svag karaktär, utan snarare det motsatta - personer födda den här perioden lägger hela sin starka karaktär i att bli ett med gruppen och har inga svårigheter med stora uppoffringar för att uppnå detta.

Den här vattumannen har många principer och en utvecklad etik, även om han eller hon drar sig för att gå ut och slåss för dem.

FAST DEKAD (Född 30 januari-9 februari)

Detta är kontemplationens dekad i vattumannen, med meditativ klarhet och rent mytiskt långtgående tankebanor, men också dunkelmodets, med anlag för ångest som håller människan fången och stjäl dennes glädje.

Denna vattuman vill ordna sin värld till en begriplig helhet, vilket inte alltid betyder att andra skulle se denna helhet som särskilt lättillgänglig. Den som har solen i denna del av vattumannen analyserar och definierar tills allt står klart. Det som de inte förstår irriterar tills det är utrett, de vill aldrig handla spontant eller för en enkel känslomässig tillfredsställelse.

Den fasta vattumannen vill nå alltings innersta väsen och lämnar inga frågor obesvarade. Ofta sluter de sig inom sig själv och har inga behov av att alltid göra sig förstådda eller kommunicera med sin omgivning. Den här vattumannen lever gärna med fasta rutiner. Ett sparsmakat liv där kvalitet är oändligt mycket viktigare än kvantitet.

RÖRLIG DEKAD (Född 10-18 februari)

I denna del lever en ständig undran, ett sökande efter sanningar och samband som håller och är äkta. Denna vattuman blir aldrig färdig i sin analys, är aldrig nöjd med sina förberedelser och drabbas ofta av vankelmod. De rörliga har en inre oro som de försöker döva med bildningstörst och analys. De finner många vägar och utforskar många fält, men är alltid ödmjuka och öppna för att sanningar har luckor och vilar på förrädisk grund.

Den som har solen i denna del umgås med många, diskuterar och frågar, övertygad om att mänskligheten måste enas runt svar och värden. Nyfikenheten dör aldrig och de är vakna för de galnaste vägar eller underligaste samband. Den rörliga vattumannen drömmer om en framtid då vår tids mysterier ska vara lösta.

De är inte personer som måste övertyga andra om sina teorier, utan är öppna för att pröva andras förslag långt mer än nödvändigt.