Vågen, Libra

Vågen, Libra 

är ett stjärntecken vars styrkor är samarbetsvillighet, diplomati, älskvärdhet, rättvisa och social förmåga. Svagheter är obeslutsamhet, konflikträdsla, långsinthet och självömkande. När vågen mår som bäst är det en social, rolig och hjälpsam person som är en god lagspelare. 

Planet: Venus.

Symbol: Balansvågen.

Ängel: Ariel.

Färg: Rosa, lavendel.

Växt: Hortensia, ask, äppleträd.

Metall: Koppar.

Kristall: Safir.

Tarotkort: Måttligheten.

Motto: Jag väger!

Nyckelord: Balans.

Element: Luft.

Turdag: Fredag.

Kvalitet: Ledande.

Polaritet: Positiv.

Positiva drag: Behaglig, romantisk, vänlig, diplomatisk.

Negativa drag: Flirtig, vankelmodig.

Känsligaste kroppsdel: Diafragman, ryggraden, njurarna. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 24 september-2 oktober)

Denna position i vågen är etikerns, den bergfasta moralistens. Inte en moral som uppehåller sig vid vad sed och anständighet bjuder, utan sådant som rör det centrala i att finnas till och att dela jorden med andra. Denna våg har en övertygelse som de följer i detalj och kräver av andra att de ska foga sig efter. Deras känsla för rättvisa är mycket stark.

Den kardinala vågen har ett gott logiskt sinne och hör långt ifrån till de mest lättlurade eller lättledda. Snarare är det de som leder, för att inte säga betvingar. Deras principer kan de försvara med alla vapen och de tvekar inte ett ögonblick att riskera allt för det som är rätt. De håller sällan inne med sina åsikter om de uppfattar ämnet som väsentligt, och verkar aldrig slås ner eller förlora kraft. Livet är en rät linje utan tvekan. Det brukar inte betyda att den kardinala vågen upplevs som hänsynslös mot andra, men står de alltför mycket i deras väg kan de vara även det.

FAST DEKAD (Född 3-12 oktober)

Här är vågens värderingar ordentligt stadfästa. Den som har solen i denna del av vågen har moget resonerat sig fram till sina värderingar och håller fast vid dem. Principmänniskan som är svår att rubba, omöjlig att fresta och ytterligt konsekvent. Det logiska sinnet sviker sällan, känslorna blir inte ofta så starka att de kröker deras logik, varför somliga ser den fasta vågen som kallsinnig. Bakom den städade ytan finns dock en motivation som ofta är den vackrast tänkbara - människors väl, frid och harmoni. Människor med solen i denna del av vågen är etiker på djupet. De lever sitt liv efter sina egna stränga, fasta principer, men har ringa intresse av att tvinga detta på andra. De mår illa av oro och ouppgjordheter, och de är de bästa medlare och konfliktlösare. Den fasta vågen vill ha ordning på sitt liv, drar sig inte för stora eftergifter eller kostsamma kompromisser, men minns oförrätter näst intill evinnerligheten.

RÖRLIG DEKAD (13-23 oktober)

Den som har solen i denna del av Vågen vill ha fasta normer att leva efter, men blir sällan helt överens med sig själv om vilka de ska bli. Den ena principen kan hamna i motsats till den andra, och ibland är det en väldig röra. Ändå har de bråttom till åsikter och den största vilja att foga sig efter de strängaste rättesnören.

Den rörliga vågen oroas av konflikter, men har inte alltid så lätt att lösa dem. Deras egen vilja till eftergift är närmast gränslös, så länge han ser att det kan gagna målen. Rättvisa är ett centralt begrepp och varje exempel på orätter de observerar upprör dem ofantligt. Den rörliga vågen kan lätt tycka att livet är en kamp mellan det goda och det onda, och tvekar ibland om vem som drar det längsta strået.

För enkel blir sällan den rörliga vågens världsbild, ty de har förmåga att sätta sig in i komplexiteten och inse att alla inte kan dras över en kam.