Väduren, Aries

Väduren, eller Aries på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är mod, beslutsamhet, entusiasm, optimism, ärlighet och passion. Svagheter är otålighet, humörsvängningar, kort stubin, impulsivitet och aggressivitet.När väduren mår som bäst är det en social och härlig människa med en stor portion ödmjukhet.

Planet: Mars.

Symbol: Bagge.

Ängel: Samuel.

Färg: Rött (färgen av eld och spänning).

Växt: Kaprifol, tistel. Metall: Järn.

Kristall: Diamant.

Tarotkort: XVI Tornet.

Motto: Jag är!

Turdag: Tisdag.

Kvalitet: Ledande.

Polaritet: Positiv.

Positiva drag: Energisk, utåtriktad, ivrig, frispråkig.

Negativa drag: Självisk, dominerande.

Känsligaste kroppsdel: Huvudet.

NÄR I VÄDUREN ÄR DU FÖDD?

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 21-31 mars)

Eftersom Väduren är ett kardinalt stjärntecken, blir solen här som mest vädurlik, det vill säga exceptionellt stolt. Personer födda med solen i Väduren kan visa en hel del av den iver och aktivitetslust som hör Väduren till, men framför allt den stora stolthet som inte tål att ruckas det allra minsta.

Det är farligt att såra dem eller ens vara dem till olag. De har en förtjusning, en brådska inför livet som lämnar andra matta. Aldrig verkar de få nog, aldrig slå sig till ro. Man har en känsla av att de vill förbränna sig i rekordfart. De älskar att trotsa hinder och söka utmaningar, som om de föddes springande. Huvudet bärs högt och blicken är skarp.

De är handlingsmänniskor mer än något annat och verkar ha som mål i livet att hinna med så mycket som möjligt, att få utlopp för sin energi och vinna erkännande för det.

Stoltheten är enrealitet och ett krav som inte får kränkas, men den gäller det inre och personliga som sällan berörs i umgänget, varför det kan vara kinkigt att fullt se dess styrka och betydelse. Väduren kan till och med uppträda med extra ödmjukhet, i avsikt att skydda sin stolthet, men kränks denna på allvar är det lätt att se hur viktig stoltheten ändå är. Då vaknar den ilska man brukar koppla till Vädurens stjärntecken.

FAST DEKAD (Född 1-10 april)

Denna dekad må inte vara den bästa för Väduren, men den passar solen väl, så det är fortfarande fråga om en stark och tydlig placering. Ännu mer än i den första dekaden visar sig här stoltheten som ett grundvillkor. En människa med solen här lever för sin stolthet och självaktning, som är närmast orubblig. Skulle den rubbas, leder det ofta till allvarliga inre konflikter, men oftast lyckas de finna förklaringar som räddar deras självkänsla.

Det finns ett starkt inre behov av aktivitet och uttryck för kraft och energi, men det kan ta sig mindre tydliga uttryck. De sitter inte som på nålar, utan tar hellre det till synes lugnt även i hetsiga situationer, där de rentav trivs som fisken i vattnet. Sällan går det dock så långt att de verkar passiva. Det ska hända mycket omkring dem. Många järn i elden och flitigt bruk av blåsbälg och ved. Allt sker dock i ett tempo som de behärskar och med en visshet om att klara av det. De tror mycket på sig själva och arbetar i första hand för andras erkännande, liksom för att deras kapacitet ska framstå klart och tydligt. De kämpar målmedvetet tills de är bäst.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-21 april)

Denna plats passar varken solen eller Väduren allra bäst, men är en position med nyans. Det kan vara svårt att känna igen en tredje dekadens Vädur, men utan tvivel går allting fort för dem.

Brådska. Ingen rast, ingen tveksamhet - men resultaten, styrkan och målmedvetenheten kan svikta. Det måste röra på sig, och kan visa prov på en imponerande snabbhet. även kvick anpassning, följsamhet och evig spänst hör den till. När de gör något, dröjer det inte länge förrän de är klara, men kvaliteten på resultatet sviktar.

De har en stolthet som ofta kommer i kläm och inte är så absolut som i de tidigare dekaderna. Frustrationen i deras solposition leder både till inre oro och känslor av misslyckande, samtidigt som den öppnar möjligheter för en friskhet i grepp, ett mod inför nyheter och en foglig rörlighet som ofta räddar och leder till mycket gott.

Denna människa utvecklar samhället genom att finna nya vägar och själv våga vara den första att gå dem. Den smidiga, den anpassningsbara.