Tvillingarna, Gemini

Tvillingarna, Gemini

på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är vältalighet, nyfikenhet, charmighet och lätt att lära. Svagheter är nervositet, inkonsekvens, obeslutsamhet och att de älskar skvaller.När tvillingen mår som bäst är det en social och kommunikativ människa med nära till skratt - och gärna lite flört.

Planet: Merkurius.

Symbol: Tvillingarna.

Ängel: Raphael.

Färg: Gult.

Växt: Liljekonvalj.

Metall: Kvicksilver.

Kristall: Agat.

Tarotkort: Dåren.

Motto: Jag tänker!

Nyckelord: Kommunikation.

Element: Luft.

Turdag: Onsdag.

Kvalitet: Föränderlig.

Polaritet: Positiv.

Positiva drag: Formbar, självständig, kommunikation.

Negativa drag: Lynnig, otålig.

Känsligaste kroppsdel: Armar, hals och lungor.

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 22-31 maj)

I denna del av tvillingarna är ivern till rörelse, nyhet och varierad sysselsättning markant. Med solen här finns en stark lust till diskussion och tankens målmedvetna spinnande. Här har tvillingarna en stark bild av tankens kraft och betydelse, och vet vikten av att kommunicera. Förmågan att genom det fördjupa och bevara sina lärdomar. Livet är en skola. Den som slutar tänka och ta reda på, den slutar leva. Det är genom sitt språk i tal och skrift som denna tvilling mest identifierar och profilerar sig. Likaså är umgänget, där de inte sällan intar en central roll, en viktig del av vardagen. De strävar gärna efter att göra nya bekantskaper och slarvar ibland med att hålla kontakten med gamla vänner. Otåligheten är tydlig. De är inte de som alltid når särskilt konkreta manifestationer - det mesta kan bli hängande i luften. För dem är ett ting utfört i och med att de i tanken löst problemen och planerat färdigt.

FAST DEKAD (Född 1-10 juni)

I denna dekad kan tvillingarnas tankevärld nå konkret form. Det är det mogna intellektets plats, där tanke faller på tanke i en kedja som tydligt leder till resultat. Intellekt är rena lösenordet, att omfamna begrepp med tanken och förstå dem, att ordna det kaos som sinnena förmedlar och se samband i gyttret. Språket är det huvudsakliga uttrycket för dessa personer. Det finns mångsidighet och ymnighet i dessa människors levnad, men under ganska ordnade former med ett starkt moment av rutin.

De som har solen i denna del av tvillingarna söker bildning och har tålamodet att nå djupa kunskaper inom speciella fack, även om de vurmar mest för en gedigen allmänbildning och irriteras av att stöta på områden där de är okunniga. Med tiden utvecklar de en diger lärdom, även om deras analys kan vara aningen ytlig, så att de i ringa utsträckning lyckas pussla ihop sina kunskaper till något slags helhetssyn tills den är den bästa.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-21/6)

Här är tvillingarna som mest sitt stjärntecken, med ett kaos av tankar som far kors och tvärs, en snabbhet och otålighet som aldrig domnar.

Med solen i denna del av tvillingarna vill man leva mitt i världens kaos, känna allting fladdra och fara omkring, och själv slippa allt vad fotfäste heter. Man talar och umgås med förtjusning, inte alls för att nå mål eller förståelse, utan i pur uttrycksglädje. Det är dock inte fråga om dumhet, ty tvillingarnas tanke är så berest att många vissheter och insikter har fastnat, och all erfarenhet gör dem långt ifrån lättlurade. De vill ha det bredaste umgänge, söker alltid nya miljöer och erfarenheter och vill aldrig vila.

Den som har solen i denna del av tvillingarna när sig på kaos, och kan se kaos i monotonins högborg. Det är denna människas livsmål att vara mitt i överallt. Naturligtvis leder det till en andlig vilsenhet som de själva ibland gillar och ibland har ångest av.