Stenbocken, Capricorn

 är ett stjärntecken vars styrkor är ansvarstagande, disciplin, ambition och sinne för humor. Svagheter är stelhet, kantighet och missunnsamhet.

När stenbocken mår som bäst är det en person att lita på när det gäller, och en lojal och kärleksfull partner.

Planet: Saturnus.

Symbol: Geten.

Ängel: Cassiel.

Färg: Mörkgrönt, mörkbrunt.

Växt: Viol, murgröna.

Metall: Silver.

Kristall: Bergskristall.

Tarotkort: Djävulen.

Motto: Jag kan!

Nyckelord: Ambition.

Element: Jord.

Turdag: Lördag.

Kvalitet: Ledande.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Ekonomiskt sinnad, disciplinerad, humoristisk.

Negativa drag: Envis, kantig.

Känsligaste kroppsdel: Knäna, skelett, hud och tänder. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 23-31 december)

I denna dekad odlar stenbocken de mest storslagna planer på väldiga projekt och arbetsuppgifter. De är vissa om sin egen förmåga även där förnuft skulle varna för orimligheter. De vill ha makt och inflytande för att bättre kunna agera och ohindrat sätta sina planer i verket. Den som har solen i denna del av stenbocken är ovillig till eftergifter och svår att förhandla med. Ett klart drag av äregirighet kan också anas - det är viktigt för dem att prisas högljutt.

Tveklöst har den kardinala stenbocken mycket av den kraft som behövs for att uträtta storverk, även om deras högtflygande planer ibland är omöjliga att förverkliga längre än till hälften - i så fall en strålande hälft som andra inte hade trott på. Den här stenbocken är övertygad om att livet är till för att uträtta ting, och en människa är precis så märkvärdig som deras verk är. Idé och teori imponerar inte på dem innan de omsatts i praktiken.

FAST DEKAD (Född 1-10 januari)

Människor med solen i stenbockens fasta dekad har långtgående ambitioner som de i maklig takt tålmodigt driver till sitt slut. Den här stenbocken har ingen brådska, utan känner att många bäckar små till slut rinner ihop till en stor å.

Dessa stenbockar tenderar att vara oerhört bestämda och ståndaktiga i sina beslut och åsikter - inte så att de munhuggs och kämpar för att övertyga andra, men de brukar ändå envist se till att allt går som de själva tänkt sig.

Den som har solen i denna del av stenbocken äger en stark förvissning om sin egen kapacitet, även om den sällan kommer till uttryck. Eller så sparar de på den, och är uppfyllda av en övertygelse om att allting går som det ska i ett slags deterministisk livssyn.

Dessa stenbockar har ett svårpåverkat temperament och det fastaste grepp om sin egen situation - ett grepp som de på ett diskret sätt låter omfatta även andra i sin omgivning.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-20 januari)

Här uttrycker stenbocken en ambition att åstadkomma saker, men kan ofta ta sig vatten över huvudet. Ofta tycker de att inte tillräckligt blir gjort och känner besvikelse över brister i sin egen förmåga. Den rörliga stenbocken siktar högt, men har svårt att vara så tålmodig som detta kräver.

Rörligheten och måttet av ett slags konstant frustration brukar ofta yttra sig i en klar begåvning. Den som har solen i denna del av stenbocken söker personlig utmaning och arbete med komplext innehåll. Kraven ställer de framför allt på sig själva, men de kan även irriteras över andras oförmåga. Deras ibland storartade planer blir hastigt ihoplappade, men har kvaliteter som fascinerar.

Den här stenbocken kan inte avgränsa sitt arbete till detaljer, utan ser på allt som har samband med det. Den rörliga stenbocken behöver kämpa för att må bra, och kan därför skapa problem där inga fanns.