Skytten, Sagittarius

Skytten, Sagittarius 

Skytten, eller Sagittarius på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är storsinthet, generositet, idealism och humor. Svagheter är taktlöshet, ombytlighet och otålighet.

När skytten mår som bäst är det en lekfull, humoristisk och generös person som skaffar sig vänner över hela världen.

Planet: Jupiter.

Symbol: En pil.

Ängel: Sachiel.

Färg: Lila.

Växt: Nejlikor, kastanj, ek, tistel.

Metall: Tenn.

Kristall: Topas.

Tarotkort: Rättvisan.

Motto: Jag ser!

Nyckelord: Frihet.

Element: Eld.

Turdag: Torsdag.

Kvalitet: Föränderlighet.

Polaritet: Positiv.

Positiva drag: Flexibel, fritidsälskande, vänlig.

Negativa drag: Taktlös, ombytlig.

Känsligaste kroppsdel: Höfter och lår. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 23 november-1 december)

Här är skyttens behov av frihet och drastisk förändring nästan allenarådande. Den som har solen i denna del av skytten har mål som hägrar långt i fjärran och den allra största iver att få dem förverkligade. Något av fanatikerns glöd finns här - den som är uppslukad av en övertygelse och inte känner någon gräns för hur långt de kan gå för att realisera den. Det finns massor av energi, otålighet, brådska. De avskyr att vänta och motgångar svider mer än hos andra. Den kardinala skytten kräver att få vara fri och rå om sig själv, och gör revolt mot varje försök till kontroll eller återhållsamhet.

Denna skytt har anlag för de stora perspektiven. De tycker inte om detaljer utan kontemplerar med förtjusning de större sammanhangen.

Spänning, fara, osäkerhet och risker stimulerar dem, så de kan ha en förmåga att bryta upp vardagens trygghet. För den kardinala skytten är livet ett äventyr där man aldrig vet hur det ska sluta.

FAST DEKAD (Född 2-11 december)

Obundenhet är ett krav för de med solen i denna del av skytten, men de drivs inte av en så eldig strävan som de kardinala. För den fasta skytten är det nästan nog med att få hålla sig med sitt och slippa ta ansvar för annat. De har en förmåga att genom diskretion och undanglidande lyckas hålla sig undan tillvarons krokar.

Denna skytt tycker om omväxling, men vill sällan själv bli utpekad som ansvarig för den, även om ofta så är fallet. De har lätt för att tränga in i komplexa perspektiv och anar långtgående konsekvenser.

Denna skytt tycker om när saker och ting går fort, vilket aldrig kan stressa dem. Om någonting inte är mottagligt för förändring brukar de helt enkelt dra sig därifrån. Det går fort för den fasta skytten att vänja sig vid nya situationer. De kan ställa upp på en ideologi eller övertygelse, men sväljer aldrig något helt och hållet. Det är som om de vill hålla distans till livet självt.

RÖRLIG DEKAD (Född 12-22 december)

I denna del av skytten finns rastlöshet, otålighet och iver. Denne skytt vill aldrig bli stilla, som om de fruktade att gå miste om något viktigt. De ska alltid vara i rörelse, söka nya mål och nya platser. Det är som om de hela tiden letar efter något i sitt liv, utan att veta vad det är eller var det kan finnas.

Den rörliga skytten har en oerhörd förmåga att på rekordtid anpassa sig till nya situationer, hur främmande de än är, och en närmast outsinlig energi. Koncentrationen kan det vara sämre ställt med, och tålamodet för detaljer och rutinuppgifter är det sämsta tänkbara. Den som har solen i denna del av skytten håller alltid ett högt tempo. Ansvar skrämmer dem och plikter gör dem nervösa. Bäst mår de när de får arbeta under fria former, och då är det knappt någon gräns för hur mycket de kan ta på sig.

De strävar mot framtiden - att titta bakåt kan ge ångest. De gläds över att leva.