Skorpion, Scorpio

Skorpion, Scorpio 

på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är rådighet, mod, passion och envishet. Svagheter är misstro, svartsjuka, tendens att vara hemlig och våldsam.

När skorpionen mår som bäst är det en passionerad, modig och stark människa som inte har behov av att stå i centrum.

Planet: Pluto.

Symbol: Skorpionen.

Ängel: Samuel.

Färg: Rödbrun.

Växt: Aloe, trollhassel, kattmynta.

Metall: Stål.

Kristall: Opal.

Tarotkort: Döden.

Motto: Jag kontrollerar!

Nyckelord: Passion.

Element: Vatten.

Turdag: Tisdag.

Kvalitet: Fast.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Beslutsam, flitig, charmig, elegant.

Negativa drag: Svartsjuk, inåtvänd.

Känsligaste kroppsdel: Könsdelarna. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 24 oktober-1 november)

Här är skorpionen nästan manisk i sin iver att sätta känslor i svall. Oroshärden och omstörtaren. Skorpionens vägar är subtila men effektiva, så det är sällan helt lugnt omkring den kardinala skorpionen. Att leva är att känna, och därför känna så starkt och stort som möjligt. Sina egna känslor låter de dock sällan komma till tydligt uttryck, men det brukar inte behövas mikroskop för att ana vilket vilt väder som döljer sig innanför deras bröst.

Önskan är ett nyckelord i denna skorpion. Däri ligger deras kraft - åtrå, trånad, längtan. Med önskans energi kan de förverkliga mycket som brukar ligga utanför det möjligas gräns. Den som har solen i denna del av skorpionen känner starkt att tillvaron är ett mysterium. I en sådan fundamental obegriplighet är önskan det enda hoppet att nå några mål. Arbete, strävan eller planer är för dem mest illusioner - aldrig orsaken till framgång.

FAST DEKAD (Född 2-11 november)

Här blir skorpionens hemlighetsfullhet ett utmärkande drag. Sluten på ett sätt som får folk att ana att mycket gömmer sig där. Den fasta skorpionen är diskret, kanske rentav tystlåten, men alltid med en sådan utstrålning att det får andra att fundera. Med förtjusning iakttar de känslosvall och spänningar i sin omgivning, har till och med ett sätt att förstärka dem, utan att själv drabbas av dem.

Upplevandet är perceptionens centrum - ordning, logik och stillhet är inga favoriter för denna skorpion. Den vill gärna vara som orkanens öga, med stillhet mitt i stormen. Den verklighet som går att se och ta på är för skorpionen bara toppen på isberget - alltid vill de förnimma vad som sker under ytan. Intriger, hyckleri och återhållna behov fascinerar. Varje mål de kan ha i livet är motiverat av upplevelserna, men många högtflygande planer behöver de inte för att finna sitt lystmäte. De har ett behov av intimitet.

RÖRLIG DEKAD (Född 12-22 november)

Människor med solen i denna del av skorpionen strävar med förtjusning efter att omges av känslomässigt tumult, men lyckas inte alltid så bra att hålla sig själva oberörda.

Den rörliga skorpionen har den bästa förståelse för människans väsen, och skulle bli rent överraskad om de upptäckte att enbart förnuftet låg bakom någon handling. Tillvaron är ett fascinerande kaos i skorpionens ögon, och de smakar alla dess sidor med oräddhet. Denna skorpion vill uppleva och har ofta ett sätt att vara ohämmad så att deras hämningar blottas ändå.

Det är inte alltid som dessa skorpioner har fasta gränser för vad som är verkligt och vad som är fantasi. Livet får gärna överraska. De dras till oroligheter och underligheter, och sprider en fläkt av spänning omkring sig. För den rörliga skorpionen är livet ett flyktigt ögonblick med ringa tid för att smaka på det väldiga mysterium som döljer sig bakom det.