Oxen,Taurus

Oxen, Taurus.

Oxen, eller Taurus som det heter på latin och engelska är ett stjärntecken med som är pålitligt, tålmodigt, praktiskt, hängivet, ansvarstagande och stabilt. Svagheter är envishet, ägandebehov och kompromisslöshet. När oxen mår som bäst är det en kärleksfull och lojal vän som trivs bra under sin korkek, gärna med god mat och dryck.

Planet: Venus. Symbol: Tjuren. Ängel: Ariel.

Färg: Blekblå.

Växt: Ros, prästkrage.

Metall: Koppar.

Kristall: Smaragd.

Tarotkort: Världen.

Motto: Jag äger!

Nyckelord: Trygghet.

Element: Jord.

Turdag: Fredag.

Kvalitet: Fast.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Tillförlitlig, strävsam, praktisk, musikalisk.

Negativa drag: Envis, lat, dominerande.

Känsligaste kroppsdel: Halsen, nacken, rösten.

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 21-30 april)

I denna del av oxen uttrycker solen ett krav på stabilitet, en bestämd strävan efter lugn intill stillhet och tydlig konservatism. Dessa oxar kan klara det mesta som kräver god hand- och armkraft, men de blir ofta hårdhänta och stränga. Det finns en viss tjurskallighet, en verklig ovilja att pröva nya grepp. Deras kapacitet är höjd över varje tvivel, de skryter inte med den, men tillåter sällan andra att göra vad de själva behärskar.

De har en stark förmåga att tillgodogöra sig kunskaper, att med en oerhörd envishet bli skickliga i de mest komplicerade sysslor. De är inte snabba, men det ersätts av deras envishet och visshet om att en gång lyckas. Man kan tydligt ana ett praktiskt anlag. Deras livsmål verkar vara just att utveckla sin förmåga intill perfektion inom något gebit. När de sedan nått det, kan de inte tänka sig några nyheter inom sitt gebit som de inte själva introducerat - vilket sällan sker.

FAST DEKAD (Född 1-10 maj)

Då oxen är det fastaste av de fasta stjärntecknen, eftersom jord är det mest solida av elementen, blir solen här verkligt tydlig i sin oxe-karaktär. Allt som hör detta stjärntecken till av trygghet, konservatism och sävlighet, får här sitt tydligaste uttryck. Den väldiga tålmodigheten, långsamheten som ändå alltid når sitt mål, ungefär som sköldpaddan vinner loppet mot haren. Anlaget för jordbruk och hantverk är tydligt, liksom allt som hör det konkreta till.

Med solen här har man kapabla händer och en strävan efter lugn och ro. Det är sällan fråga om snabba kast i temperamentet eller värre frustrationer, eftersom det i denna solposition finns ett slags visshet om människans blygsamma roll på jorden. Man finns och man gör vad man kan, och mer är det inte. Ett andens lugn. Naturen och tingen ligger denna ande nästan närmare än andra människor och samhället.

De kan finna sig tillrätta på snart sagt varje plats.

RÖRLIG DEKAD (11-21 maj)

Detta är en frustrerad position för oxen, eftersom rörlighet är mest främmande för detta stjärntecken och dess element. Koncentrationen och tålamodet har gränser. Människor med solen här har ett sinne för detaljer. Likaså visar de en slarvig händighet, där de nödtorftigt fogar saker samman utan att besvära sig om precision, saker som sedan ändå märkligt nog förmår fylla sina funktioner.

Den rörliga oxen ser allt praktiskt som det enklaste enkla att lösa. De vägrar att låta det ta för stor del av sin tid, men lyckas heller inte avfärda det så lättvindigt som de tänkt sig. Det ligger frustration i detta, att veta att man behärskar hantverk och det materiella, utan att kunna ge sig till tåls tillräckligt för att lyckas leda det i bevis.

Till sin natur är de något av problemlösare, den som orädd vågar skruva loss gamla bultar och pussla ihop den oreda som följer - dock inte med den omsorg som leder till ett riktigt varaktigt resultat.