Lejon, Leo

Lejon, Leo 

på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är kreativitet, beskyddarinstinkt, generositet, varmt hjärta, gladlynthet och humor. Svagheter är lättstötthet, självupptagenhet och lathet.
När lejonet mår som bäst är det en varmhjärtad, lojal och generös vän som har nära till skratt.

Planet: Solen.

Symbol: Lejon.

Ängel: Michael.

Färg: Guld, orange.

Växt: Solros, ringblomma.

Metall: Guld.

Kristall: Rubin.

Tarotkort: Solen.

Motto: Jag vill!

Nyckelord: Vilja.

Element: Eld.

Turdag: Söndag.

Kvalitet: Fast.

Polaritet: Positiv.

Positiva drag: Självhävdande, generös, ledartyp.

Negativa drag: Arrogant, makthungrig.

Känsligaste kroppsdel: Ryggen, hjärtat. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 24 juli till 1 augusti)

Här är viljestyrkan som mest intensiv. Människor med solen i denna del av lejonet har en inre kraft som de följer med kompromisslöshet och ibland en viss skoningslöshet. De har en bild av sin egen betydelse, är stolta som kejsare och vissa om att klara sitt liv med glans. Därför uppskattar dessa lejon förmåga och begåvning mer än de flesta, även hos andra, och drar sig inte ett ögonblick för att såväl berömma som kritisera även sådant som ligger utanför deras eget gebit.

De som har solen i denna del har stor kapacitet och fasthet även i kaotiska situationer och kriser. Inom dem finns en stark känsla av individens ansvar, att hon har rätt till all integritet men ändå ska uppfylla sitt ansvar inför kollektivet. Min förmåga ska gynna alla.

Det kardinala lejonet är som tåget - stort, massivt och på väg. Få tvivlar på att de når målet. Självförverkligandet är hörnstenen i lejonets livsfilosofi.

FAST DEKAD (Född 2-12 augusti)

Den som har solen i denna del av lejonet sitter trygga på sin tron och svävar aldrig i tvivel om sin förmåga och sitt värde. Det fasta lejonet har ett starkt konservativt drag och kan drömma om den idealiserade bilden av flydda tider.

Deras säkerhet är orubblig, oavsett hur den påfrestas, vilket gör att andra känner beundran och respekt. De vet vad de kan och aktar sig noga för att försöka sig på något de inte klarar av. Därför har det fasta lejonet inte svårt att uppskatta andras förtjänster, eller att ge dem plats att uttrycka dessa.

Detta lejon har en trygghet i sig som bottnar i att de är tillfreds med sig själva. Aldrig upplever de sig som misslyckade eller otillräckliga. Inte heller går de särskilt vilse i jakten efter sitt egentliga jag. Inga identitetskriser.

Det fasta lejonet ger intryck av att ha gott om tid och aldrig vara orolig. Livet är vad det är, tycker de. Att finnas till är fullt tillräckligt.

RÖRLIG DEKAD 13-23 augusti

Här uttrycker lejonet en vilja av mer splittrad sort. Det rörliga lejonet strävar efter sitt välbefinnande och sin gestalts blomstring, men har svårt att finna de rätta vägarna. De kan sätta sig på tvären eller insistera på omöjliga vägar, med en god portion av lejonets pondus. De prövar gärna nya vägar, alltid med den huvudsakliga motivationen att det ska skänka dem själva någon form av tillfredsställelse.

Den som har solen i denna del kräver att de ska respekteras, men tycker inte att det riktigt sker i den grad de vill och visar därför prov på misstänksamhet och bristande tillit.

Denna solposition är nyanserad i sitt uttryck och visar större variation än hos övriga lejon. De ger sig själva stor betydelse, men låter denna värdering sprida sig också över omgivningen. De är njutningsmänniskor, men mer benägna att dela med sig av njutningen än övriga lejon. Är glädjen inte delad trivs de inte lika väl med den.