Kräfta, Cancer

Kräftan, Cancer

 på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är envishet, fantasi, lojalitet och känslosamhet. Svagheter är lynnighet, pessimism, misstänksamhet, osäkerhet och att de kan vara manipulativa.
När kräftan mår som bäst är den familjekär, håller sin familj och vänner nära och är väldigt lojal.

Planet: Månen. Symbol: Krabban. Ängel: Gabriel.

Färg: Grön.

Växt: Lilja, näckros. Metall: Silver.

Kristall: Pärla.

Tarotkort: Månen.

Motto: Jag känner!

Nyckelord: Känsloliv.

Element: Vatten.

Turdag: Måndag.

Kvalitet: Ledande.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Varsam, försiktig, stark, släktkänsla.

Negativa drag: Lättrörd, överaktiv.

Känsligaste kroppsdel: Bröstkorg.

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 22 juni till 1 juli)

Detta är kräftans tydligaste och starkaste dekad, som lyfter fram betoningen av det känslomässiga och en stark strävan efter en mild tillvaro åt alla. Personer med solen i denna del av Kräftan skyr nästan inga ansträngningar för att göra livet drägligare för både sig själva och andra. Dessa kräftor frustreras på djupet av tillvarons hårda villkor och drömmer om en värld med idel mjuka kanter. De tvekar inte ett ögonblick på att det enda som egentligen betyder något i mänskligt liv, är hur vi mår emotionellt.

Medmänsklighet och värme är ideal som för dessa kräftor inte kan överträffas av något annat. Därför strävar de också efter att förklara det mesta som sker i världen utifrån det emotionella - från storpolitik till vardagsrelationer.

Förändring är för dessa närmast illusioner, för i sin essens är tillvaron alltid densamma. De räds dock inte att förkasta de äldsta ordningar.

FAST DEKAD (Född 2-12 juli)

Här är vård ett centralt ord. Handskas med människorna och livet med försiktighet, ty vi är alla bräckliga, anser personer med solen i denna del av kräftan. Det gäller att visa varlighet, att skydda och vara tålmodig. Denna kräfta undviker i det längsta att brusa upp eller yttra hårda ord, utan kräver av både sig själv och andra ett stort mått av behärskning.

Status quo, förutsatt att det inte plågar någon, är idealtillståndet - varje förändring bör göras med största försiktighet.

För dem med solen i denna del av kräftan är livet något av en balansakt på spänd lina, men för varje steg man lyckas ta är belöningen stor. Denna kräfta är tillfreds med livet och världen, och i botten finns övertygelsen om att allt egentligen är ordnat till det bästa.

Dessa kräftor utstrålar ofta en värme som verkar helande på omgivningen, men bakom lurar också en otrygghet, då de lever i förvissningen om varje tillstånds ömtålighet.

RÖRLIG DEKAD (Född 13-23 juli)

Denna position i kräftan är aningen frustrerad. Det finns ett stort behov av mänsklig värme och uppskattning, som aldrig verkar bli helt tillfredsställt. Människan med solen i denna del av kräftan oroar sig ofta för hur andra ska uppleva den, eller att de ska brista i uppskattning. De litar aldrig helt på att andras känslor är ärliga eller varaktiga, och kan själv vara ganska emotionellt ombytliga. Den som har solen i denna del av kräftan är öppenhjärtig och foglig, välvillig utan undantag. För dem är meningen med livet att söka lyckan och försöka behålla den. Andra kan uppleva dem som bräckliga, eftersom de reagerar starkt för minsta orsak, och har nära till både skratt och gråt, men i själva verket är detta en styrka. Det är sällan som en sinnesstämning håller denna kräfta fången någon längre tid, eller att bedrövelsen får ner dem på knä. De klarar det mesta, just för att de har ett levande uttryck för vad de känner.