Jungfru, virgo

Jungfru, virgo 

på latin och engelska, är ett stjärntecken som är lojalt, analytiskt, hårt arbetande och praktiskt lagt. Svagheter är blyghet, tendens till oro, överkritisk och svårt att slappna av.
När jungfrun mår som bäst är det en charmig och pålitlig människa som lojalt alltid ställer upp för sina vänner.

Planet: Merkurius. Symbol: Oskuld. Ängel: Raphael. 

Färg: Marinblå.

 Växt: Smörblomma, myrten, mejram.

Metall: Nickel. Kristall: Onyx

Tarotkort: Domen. 

Motto: Jag analyserar! 

Nyckelord: Kritik.

Element: Jord.

Turdag: Onsdag. 

Kvalitet: Föränderlig.

 Polaritet: Negativ.

 Positiva drag: Analytisk, rationell, logisk.

Negativa drag: Besvärlig, överkritisk.

Känsligaste kroppsdel: Magen, matsmältningsorganen. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 24 augusti-1 september)

Här går jungfruns kritiska drag en aning långt. Aldrig är de nöjda, aldrig vill de ge med sig i dispyter. Det är en envishet som kan nå till månen, men den är svår för andra att leva med. De med solen i denna del av jungfrun har den största tillit till sin egen förmåga - särskilt när det gäller praktiska ting. De är duktiga på att organisera både sitt eget och andras arbete, få rutiner att fungera och bringa ordning i det vildaste kaos. Utan meningsfullt arbete blir jungfrun djupt olycklig. Arbetet behöver inte vara särskilt märkvärdigt, men det ska ge möjlighet till konkretisering och svåra problem att bita i. Den kardinala är vardagsmänniskan som ser dramatik och finner glädje i rutinen. Svårigheter gör dem nästan muntra. Med solen i denna del har de en intolerant sida, en brådska att färdigställa som kan leda dem lite galet, liksom en tendens att döma andra människor och deras insatser lite väl förhastat.

FAST DEKAD (Född 2-11 september

Detta är den sävliga arbetarens dekad i jungfrun. Den som får allt uträttat, hur knepigt och omfattande det än kan vara. Det går sällan fort, men det blir bra gjort. Med sävlig säkerhet och kompetens benar den fasta jungfrun upp varje svårighet och löser till slut den mest gordiska av knutar. Status quo är idealet, vardag, vanor och rutin. Det välkända, varaktiga är grund till hennes trivsel. Den som har solen i denna del av jungfrun framför sin kritik sansat men är ändå omedgörlig. Varje åsikt står hon oändligt fast vid, men brukar ha resonerat länge innan hon nådde den. Den fasta jungfrun är vansinnigt metodisk i allt hon företar sig, och arbetet är centrum i livet. Den som har solen i denna del av jungfrun axlar villigt sina bördor och följer de strängaste discipliner. De är trygga i vissheten om att de drar sitt strå till stacken, och känner närmast ett förakt för människor som inte lika ihärdigt uppfyller sina plikter.

RÖRLIG DEKAD (Född 12-23 september)

I denna del av jungfrun finns rastlöshet och den närmast obotliga kritiken mot sig själv och andra. Den rörliga jungfrun är den ständiga tvivlaren, som aldrig vågar sätta sitt hopp till planer eller löften, knappt ens när de realiserats. Alltid hör man deras varningar och tvivel, aldrig släpper de det vaksamma förnuftet - vilket självklart gör dem värdefulla, om än inte så uppmuntrande.

De med solen i denna del av jungfrun har en närmast otrolig förmåga att behärska detaljer och intrikata mönster. Inget är för fint eller gyttrigt för dem att bena ut. Den rörliga jungfrun är hela tiden på gång att ordna sitt liv, men når aldrig ett helt färdigt resultat. Självkritiken är så svårtystad att de kan hålla på att revidera sina verk, utan att någonsin bli helt nöjda och färdiga. Att rätta till kan vara närmast en mani, men en för andra människor värdefull egenskap. Denna jungfru har en tydligt intellektuell prägel. De uppskattar att studera.