Jordängel?

Är du, någon du mist, eller någon du känner en jordängel? 

Det finns änglar som har valt att gå ner på vår jord för att verka på vår planet i en fysisk kropp, de kan då integrera med oss på en nivå som kan vara enklare för många att ta till sig. Alla är inte i detta livet så utvecklade att de kan ta emot budskap och kommunicera med änglar som inte materialiserar sig. Alla kan utveckla sig om de vill, men många väljer inte den vägen. 


Änglar.

Änglar stiger ner från sina änglariken för att följa sin andliga väg och för att göra goda gärningar som oftast sker i skymundan. Änglar på jorden har ofta ett starkt och betydelsefullt uppdrag som handlar om någon form av healande av mänskligheten, djuren och vår planet. De arbetar också med att öppna upp kommunikationen mellan människorna och de högre dimensionerna. De kan precis som änglarna i änglarikerna leverera meddelanden till oss. 

En jordängel har kapacitet att utföra mirakel på jorden. De kan göra sådant som ses som omöjligt att uträtta, oftast i healandets tjänst. Inkarnerade jordänglar arbetar även ofta på astralplanen när vi sover, det är dock inte alltid man minns det när man vaknar, men man kan öva upp förmågan att minnas genom att utveckla sin medialitet. 

Precis som när våra själar går ner på jorden så mister änglarna för det mesta minnet av sitt val. De skulle annars ha svårt att motivera sig att vara kvar här och de skulle då gå miste om den utvecklingen och kunskapen som själen behöver ta till sig genom att leva i egot. Därför behövs det oftast en tid av sökande för att finna sin plats, för en del tar det längre tid och för andra så faller det på plats ganska tidigt.