Formulär

Tack för ditt deltagande! 

Vi hoppas att du fann Sessionen med Paulina intressant och givande för dig och ditt djur. Vi ber dig att ta din tid på dessa frågor och svara så ärligt och noggrant du kan på dom. Vi uppskattar att det tar c.a 15 minuter att fylla i det. TACK åter igen för ditt deltagande.

P.s Komihåg att både vi & Paulina vill ha så ärliga svar som möjligt då det hjälper oss att utveckla tjänster som håller absolut högsta standard.