Fiskarna, Pisces

 Fiskarna, eller Pisces på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är medkänsla, konstnärlighet, intuition, klokhet och musikalitet. Svagheter är rädsla, naivitet, flyktbenägenhet och har lätt för att bli martyr.

När fisken mår som bäst är det en person som får andra att må bra för att de är empatiska och goda lyssnare.

Planet: Neptunus.

Symbol: Två fiskar.

Ängel: Sachiel.

Färg: Turkos.

Växt: Cikoria, mossa, al.

Metall: Tenn.

Kristall: Ametist.

Tarotkort: Den hängde mannen.

Motto: Jag tror!

Nyckelord: Sökande.

Element: Vatten.

Turdag: Fredag.

Kvalitet: Föränderlig.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Vänlig, receptiv.

Negativa drag: Slarvig, hemlighetsfull.

Känsligaste kroppsdel: Fötter och tår. 

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 19-28 februari)

Hos de som har solen i denna del av fiskarna lever längtan stark och pockande. Längtan efter något fast att tro på, efter värde och mening med livet. De här fiskarna söker med frenesi och evig tålmodighet efter fasta punkter i tillvaron, vilka ofta visar sig svårfunna. De är mycket sensibla till sin karaktär, med höga krav på sig själva och stor ödmjukhet inför andra.

När de efter trägen strävan fått grepp om något som de känner är meningsfullt, finns knappast någon gräns för deras iver att penetrera och omfatta det med passion. Men trots övertygelsens djup har de lätt att senare frigöra sig om en annan väg har större lyskraft.

De kardinala fiskarna engagerar sig självuppoffrande i allt de känner för. Eftersom deras egna krav är så anspråkslösa har de en nästan obegriplig anpassningsförmåga. De lever för att nå själslig ro - ett högt satt mål som få når. Men vägen dit är full av upplevelser.

FAST DEKAD (Född 1-10 mars)

Här är fiskarnas sökande aningen mer sansat. Deras själ är rastlös, men de kan kontrollera dess behov. De som har solen i denna del av fiskarna är öppna för världens alla underligheter, men de omger sin törst med självdisciplin och tvingar sig till att vara lugna och tålmodiga. Känslorna är klart prioriterade i deras liv men inte obetänkta impulsgivare till deras handlingar. De här fiskarna grunnar över tillvaron, mer med intuitionen än med intellektet, och har näsa för vad som sker under ytor och fasader.

De fasta fiskarna aktar sig för att tränga sig på eller vara framfusiga, vilket somliga kan misstolka som bräcklighet, men i sitt självförringande är de starka varelser. Den som inget har att förlora kan aldrig slås ner. Deras perception är ofta mer inriktad på det undermedvetna än på vad människor visar inför varandra. De fasta fiskarna känner klart både sin egen och andras vilsenhet, men inte bara som ett ont.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-20 mars)

I denna del av fiskarna är sökandet utan tillfredsställelse, hur generöst än livet erbjuder insikter och klarheter. De här fiskarna vill aldrig vara nöjda med vad de upplevt, utan söker sig evigt vidare mot en fjärran hägrande ro som de sällan tycker sig smaka annat än flyktigt. De vill prova allt!

De som har solen i denna del kastar sig oförskräckt in i självuppoffringar och besvär, utan ett spår av eftertankens kranka blekhet, och belöningen kan ofta i andras ögon verka liten. Men de har små krav på livet, men en brinnande önskan att bli riktigt intima med det.

Inom sig hyser de rörliga fiskarna en väldig vilsenhet. Det är lätt att tro att de är bräckligare än korthus, men då de är alltigenom öppna finns ingen yta som kan bräckas eller grund som kan skakas. Anpassningsförmågan är fantastisk. De här fiskarna skyr tanken att skaka andra eller trampa vårdslöst i tillvaron, och gör sitt yttersta för att vara till lags.